19 mei 2022
mei 19, 2022

Beheerplan 2015-2021: maximaal 3 jaar verlengd

mei 19, 2022 0 reacties

Provinciale Staten heeft besloten het huidige beheerplan te verlengen met maximaal 3 jaar. Achtergrond is de complexiteit op het gebied stikstofdepositie, gebiedsgerichte aanpak, waterbeheer (kader richtlijn water), en de stand van de gedefinieerde instandhoudingsdoelen. Uw vereniging is vertegenwoordigd in diverse overlegstructuren en op de volgende ALV praten wij u graag bij. lees meer →

19 mei 2022
mei 19, 2022

Jaarvergadering 2022

mei 19, 2022 0 reacties

De laatste ALV was 15 September 2020. Dit betrof verenigingsjaar 2019. In 2020 speelde COVID ons parten maar wij zijn blij te kunnen melden dat het bestuur voornemens is de volgende ALV te binnenkort uit te schrijven. Nadere mededelingen en de agenda zullen op de vertrouwde wijze worden toegezonden. lees meer →