19 mei 2022
mei 19, 2022

Beheerplan 2015-2021: maximaal 3 jaar verlengd

mei 19, 2022 0 reacties

Provinciale Staten heeft besloten het huidige beheerplan te verlengen met maximaal 3 jaar. Achtergrond is de complexiteit op het gebied stikstofdepositie, gebiedsgerichte aanpak, waterbeheer (kader richtlijn water), en de stand van de gedefinieerde instandhoudingsdoelen. Uw vereniging is vertegenwoordigd in diverse overlegstructuren en op de volgende ALV praten wij u graag bij. lees meer →