Vereniging van grond- en watereigenaren Nieuwkoopse Plassen

Welkom op de website van de vereniging van grond- en watereigenaren Nieuwkoopse Plassen. Deze website is in de maak en zal regelmatig worden bijgewerkt.
Wij wensen u veel plezier bij het bekijken van onze pagina’s. Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen. [voorwoord van de oud-voorzitter]

Het bestuur

Wat de vereniging doet…

De vereniging van grond- en water eigenaren Nieuwkoopse plassen biedt particulieren die nog verenigd zijn en met bezittingen ( water en/of grond ) en activiteiten gelegen in het Natura 2000 gebied ( de contouren vindt u op deze website ) of de externe werking, een platform waar zij lid van kunnen worden.

Door het als lid  georganiseerd zijn van deze vereniging kunt u optimaal gebruik maken van de aanwezige kennis en kunde op het gebied van de complexe Natuurbeschermingswet met als doelstelling opkomen voor uw belangen, bezit en het beschermen van uw activiteiten in het gebied in samenhang met de natuurdoelen.

Voor verdere doelstellingsinformatie, verwijzen wij naar het “voorwoord” en de statuten op deze website.