Contact

Het bestuur van VVENP

Voorzitter
S.A.M. Leliveld
Tel: 0172-573842 of 06 26336218
Secretaris
J.A. van Engelen
Penningmeester
F.A. van der Voort
Tel. 06 55 71 58 53

Bereikbaarheid
De eenvoudigste manier om het bestuur te bereiken is per email. U ontvangt dan te allen tijde antwoord.
Email: info@nieuwkoopseplassen.eu

Verenigingsgegevens:
Inschrijving bij KVK: 28111035

Correspondentieadres:
Vereniging van Grond en Watereigenaren Nieuwkoopse Plassen
Churchilllaan 123
2421 GT  Nieuwkoop

Bankgegevens:
Rabobank
IBAN: NL16RABO 0122 9832 54
T.N.V.: Ver. G-W Eigen. Nieuwkoopse Plassen