08 jul 2015
juli 8, 2015

Documenten met betrekking tot het beheerplan

juli 8, 2015 0 reacties

Beschikbare documenten: Nota_van_beantwoording_en_wijziging_Beheerplan_2015-2021_Natura_2000-gebied_Nieuwkoopse_Plassen_en_De_Haeck Ingediende_zienswijzen_Beheerplan_2015-2021_Natura_2000-gebied_Nieuwkoopse_Plassen_en_De_Haeck brief kennisgeving vaststelling definitieve beheerplan 2015-2021 Natura 2000- gebied Nieuwkoopse Plassen en de Haeck Beheerplan_2015-2021_Natura_2000-gebied_Nieuwkoopse_Plassen_en_De_Haeck Beheerplan_2015-2021_Natura_2000-gebied_Nieuwkoopse_Plassen_en_De_Haeck_-_bijlagen_voorbereidend_onderzoek_beheerplan lees meer →

Dames en heren, Hierbij stuur ik u ter kennisneming de tekst van het definitieve aanwijzingsbesluit en de bijbehorende Nota van toelichting. In deze nota wordt ingegaan op de ingediende 584 zienswijzen op het ontwerpbesluit van 10 september 2008. Terinzagelegging De tekst van het definitieve aanwijzingsbesluit en de Nota van toelichting ligt verder ter inzage bij.. lees meer →

18-12-2012 van 19.30 – 22.30 uur Informatiebijeenkomst Beheerplan Natura 2000 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck in Zalencentrum De Rank, Reghthuysplein 17, 2421 BE  Nieuwkoop. Schrijft u zosnel mogelijk in, maar in ieder geval VOOR 14 DECEMBER 2012. Klik HIER  om de uitnodiging te lezen. lees meer →

01 jan 2012
januari 1, 2012

Informatieavond over stikstof

januari 1, 2012 0 reacties

19-01-2012 van 19.30 – 21.30 uur informatieavond over de stikstof ivm. het natura2000 traject. Dit vind plaats in de Milandhof in Zegveld. U dient zich zo spoedig mogelijk in te schrijven via wmm.bloem@pzh.nl . Klik hier voor de uitnodiging. lees meer →

29-11-2010 van 19.30 – 22.30 uur Informatiebijeenkomst Beheerplan Natura 2000 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck in Zalencentrum De Rank, Reghthuysplein 17, 2421 BE  Nieuwkoop. lees meer →

01 jun 2010
juni 1, 2010

Algemene leden vergadering

juni 1, 2010 0 reacties

22-06-2010: Algemene leden vergadering. Vertrek van de heer G.A.H. Elkhuizen als voorzitter i.v.m. met zijn benoeming als wethouder van de gemeente Nieuwkoop. Tot zijn opvolger is benoemd de heer A.J. van Putten. lees meer →

22 apr 2010
april 22, 2010

Aankondiging informatiemarkt

april 22, 2010 0 reacties

22-04-2010: Wij hebben een uitnodiging ontvangen waar wij u gaarne op willen attenderen. Het betref een informatiemarkt welke door de provincie Zuid-Holland wordt georganiseerd in Partycentrum ’t Trefpunt in Zevenhoven. Dit evenement vindt plaats op 29-04-2010 van 16:00 – 21:00 uur. Zeker een bezoekje waard. lees meer →

22 apr 2010
april 22, 2010

Algemene informatie Nieuwkoopse Plassen en De Haeck

april 22, 2010 0 reacties

22-04-2010: Er is een beknopt document  uit gegeven over de ontwikkelingen rond het opstellen van her beheerplan lees meer →

20 okt 2008
oktober 20, 2008

Opgestelde zienswijze

oktober 20, 2008 0 reacties

Op 20-10-2008 is de voor de leden van onze vereniging opgestelde zienswijze verstuurd. Door het indienen van deze zienswijze zijn de rechten van onze leden voor het verdere verloop van de procedure gewaarborgd. lees meer →