08 jul 2015
juli 8, 2015

Documenten met betrekking tot het beheerplan

juli 8, 2015 0 reacties

Beschikbare documenten: Nota_van_beantwoording_en_wijziging_Beheerplan_2015-2021_Natura_2000-gebied_Nieuwkoopse_Plassen_en_De_Haeck Ingediende_zienswijzen_Beheerplan_2015-2021_Natura_2000-gebied_Nieuwkoopse_Plassen_en_De_Haeck brief kennisgeving vaststelling definitieve beheerplan 2015-2021 Natura 2000- gebied Nieuwkoopse Plassen en de Haeck Beheerplan_2015-2021_Natura_2000-gebied_Nieuwkoopse_Plassen_en_De_Haeck Beheerplan_2015-2021_Natura_2000-gebied_Nieuwkoopse_Plassen_en_De_Haeck_-_bijlagen_voorbereidend_onderzoek_beheerplan lees meer →

Dames en heren, Hierbij stuur ik u ter kennisneming de tekst van het definitieve aanwijzingsbesluit en de bijbehorende Nota van toelichting. In deze nota wordt ingegaan op de ingediende 584 zienswijzen op het ontwerpbesluit van 10 september 2008. Terinzagelegging De tekst van het definitieve aanwijzingsbesluit en de Nota van toelichting ligt verder ter inzage bij.. lees meer →

29-11-2010 van 19.30 – 22.30 uur Informatiebijeenkomst Beheerplan Natura 2000 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck in Zalencentrum De Rank, Reghthuysplein 17, 2421 BE  Nieuwkoop. lees meer →

01 apr 2010
april 1, 2010

Informatiemarkt

april 1, 2010 0 reacties

Op 29-04-2010 is er een informatiemarkt in Partycentrum ’t Trefpunt in Zevenhoven lees meer →

20 okt 2008
oktober 20, 2008

Zienswijze

oktober 20, 2008 0 reacties

Op 20-10-2008 is de zienswijze namens de leden van onze vereniging verzonden. lees meer →

10 sep 2008
september 10, 2008

Aanwijzing Nieuwkoopse plassen en de Haeck als Natura 2000 gebied

september 10, 2008 0 reacties

10-09-2008 Aanwijzing Nieuwkoopse plassen en de Haeck als Natura 2000 gebied lees meer →

01 aug 2008
augustus 1, 2008

Website

augustus 1, 2008 0 reacties

1-8-2008 Website online lees meer →