08 jul 2015
juli 8, 2015

Documenten met betrekking tot het beheerplan

juli 8, 2015 0 reacties

Beschikbare documenten: Nota_van_beantwoording_en_wijziging_Beheerplan_2015-2021_Natura_2000-gebied_Nieuwkoopse_Plassen_en_De_Haeck Ingediende_zienswijzen_Beheerplan_2015-2021_Natura_2000-gebied_Nieuwkoopse_Plassen_en_De_Haeck brief kennisgeving vaststelling definitieve beheerplan 2015-2021 Natura 2000- gebied Nieuwkoopse Plassen en de Haeck Beheerplan_2015-2021_Natura_2000-gebied_Nieuwkoopse_Plassen_en_De_Haeck Beheerplan_2015-2021_Natura_2000-gebied_Nieuwkoopse_Plassen_en_De_Haeck_-_bijlagen_voorbereidend_onderzoek_beheerplan lees meer →

06 jul 2014
juli 6, 2014

Jaarvergadering VVNEP 2014

juli 6, 2014 0 reacties

Concept notulen Vereniging van Grond en Watereigenaren in en rondom het Nieuwkoopse Plassengebied_ lees meer →

Dames en heren, Hierbij stuur ik u ter kennisneming de tekst van het definitieve aanwijzingsbesluit en de bijbehorende Nota van toelichting. In deze nota wordt ingegaan op de ingediende 584 zienswijzen op het ontwerpbesluit van 10 september 2008. Terinzagelegging De tekst van het definitieve aanwijzingsbesluit en de Nota van toelichting ligt verder ter inzage bij.. lees meer →

01 aug 2008
augustus 1, 2008

Website

augustus 1, 2008 0 reacties

Vanaf 1 augustus 2008 heeft de vereniging haar eigen website online. De website zal regelmatig aangepast worden. Heeft u mededelingen of informatie voor de leden schroom niet deze op te sturen naar het secretariaat. Het e-mail adres staat vermeld bij Contact. lees meer →